top of page

Mangel på arbeidsplasser i Larvik

Rolf Kristian Gjerstad | Listekandidat

30. jul. 2023

I år er det 35 år siden de fem kommunene Larvik, Tjølling, Brunlanes, Hedrum og Stavern ble slått sammen. En av de viktigste grunnene for kommunesammenslåingen i 1988 var å få en bedre arealpolitikk i Larvik.

En viktig del, kanskje den aller viktigste delen av arealpolitikken er å legge til rette for arbeidsplasser.


Arbeid er grunnleggende viktig for oss. Kort reisevei til jobben, sparer folk for både tid og penger og er viktig for valg av bosted.


Et klart underskudd på arbeidsplasser

I Larvik har vi stor mangel på arbeidsplasser i forhold til dem som bor her.


Hver dag må netto ca 3250 mennesker reise ut av Larvik for å tjene til sitt daglige brød. Det betyr at vi har underskudd på ca 14 prosent i antall arbeidsplasser i Larvik.


Ser vi bakover i tid er tendensen økende. For 20 år siden var underskuddet ca 10 prosent.


Situasjonen for kommunene rundt oss er at de har tilnærmet balanse i sine arbeidsmarkeder.


Korrigerer man for veksten i offentlige arbeidsplasser, har det de siste årene vært stagnasjon i private arbeidsplasser i Larvik.


Hvordan har vi klart å komme i denne situasjonen etter at vi fikk en unik mulighet i 1988 til å bygge en ny kommune?

Larvik FrP sitt svar på dette er at det har vært og er en manglende forståelse i kommunens ledelse for hvordan man tilrettelegger rammebetingelsene slik at næringslivet kan skape arbeidsplasser.


Dessverre er det vanskelig, for ikke å si umulig å spore noen reell interesse i Larvik Kommune for det store antall nye private arbeidsplasser vi trenger.


Hva må til for å rette på dette?

Først og fremst må man gjennom arealplanene legge til rette for overskuddstilbud av arealer til stor og liten industri, til kontor- arbeidsplasser og til mindre lokale virksomheter over hele kommunen.


Vi vil ha arbeidsplasser i Helgeroa, i Kvelde, på Hem og alle andre små og store steder.


Stokke klarte det

Stokke Kommune etablerte i sin tid Borgeskogen ut av intet. Hvorfor kan ikke Larvik klare det samme?


La meg også nevne at vi har en masse gamle og tomme låver som ligger flott til rette for ny aktivitet. La oss få lys i vinduene.


I tillegg til arealer må kommunen være positive til de som ønsker å skape noe i Larvik.


Svaret fra kommunen skal i utgangspunktet være JA. Er det problemer, må kommunen hjelpe folk med å finne løsninger, ikke skape problemer.


Larvik FrP sier JA til flere private arbeidsplasser i Larvik!


Er du enig med meg og vil ha en ny kurs for næringsetablering i kommunen vår? Da håper jeg på din stemme ved valget 11. september.


Godt valg!


Her finner du valgprogrammet vårt.



bottom of page