top of page

Gisle Thorsen

24. kandidat

Mine hjertesaker er:

  • Avskaffe eiendomsskatten

  • Utvide ordningen med omsorgslønn

  • Nei til bypakke Larvik


Gisle Thorsen

91604697

bottom of page