top of page

Inger-Britt Nilsen

17. kandidat

Mine hjertesaker er:

  • Avskaffe eiendomsskatten

  • Ferdigstille tilstrekkelig med nye institusjonsplasser innen 2030

  • Opprette et nytt botilbud mellom hjem og institusjon, bemannet omsorgsbolig


Jeg stemmer Frp da den enkeltes handlingsfrihet og person utvikling er viktig i et trygt og hjertevarmt samfunn. 


Er du enig med meg og tror jeg kan gjøre en god jobb? Da håper jeg på din stemme ved valget 11 september 2023.

Inger-Britt Nilsen

93086834

bottom of page