top of page

Per Manvik

1. kandidat

Mine hjertesaker er:

  • Gi kommunen et fortrinn ved å fjerne eiendomsskatten. Raskere og enklere saksbehandling i Plan og bygg.

  • Starte rullering av nye næringsarealer.

  • Fokus på psykisk helse - utenforskap og mobbing.


Er du enig med meg og tror jeg kan gjøre em god jobb? Da vil jeg gjerne ha din stemme ved valget 11. september 2023.

Per Manvik

90757766

bottom of page