top of page

Rolf Isaksen

13. kandidat

Mine hjertesaker er:

  • Opprettholde nærskolene

  • Ferdigstille tilstrekkelig med institusjonsplasser innen 2030

  • Økt satsing på næringsetablering og arbeidsplasser


Etter at jeg flyttet til Larvik kommune i 2011 har jeg sett hvordan blant annet næringsetablering lider under et byråkratisk system som bør avskaffes snarest. Dette kan kun gjøres med ett ikke-sosialistisk styre. Vi må få en JA-kommune, gi næringslivet muligheten og kommunen vil vokse med tilflytting og dertilhørende muligheter.


Jeg vil videre kjempe for en verdig eldreomsorg, ikke glemme dem som bygde vårt samfunn og ikke bare stuve  dem bort i en instutusjon.


Er du enig med meg og tror jeg kan gjøre en god jobb? Da vil jeg gjerne ha din stemme ved valget 11. september 2023.

Rolf Isaksen

bottom of page