top of page

Stine Stretere

7. kandidat

Mine hjertesaker er:

  • Avskaffe eiendomsskatten

  • Styrke tidlig innsats i barnehager og skoler mot mobbing og utenforskap

  • Dysleksivennlig skole


Er du enig med meg og tror jeg kan gjøre en god jobb? Da vil jeg gjerne ha din stemme ved valget 11 september 2023.Stine Stretere

bottom of page