top of page

Samferdsel

Samferdsel

Larvik FrP mener at Staten skal ha ansvaret for veiutbyggingen i landet. Veiprising, rushtidsavgifter, køprising eller andre betegnelser på skatter og avgifter som har til hensikt å fordyre transport, aksepteres ikke.

 

Bompenger eller andre former for direkte brukerbetaling skal ikke innkreves for bruk av det offentlige veinettet. Larvik FrP vil ikke innføre bypakke eller bomstasjoner med bompenger i Larvik. Larvik FrP vil arbeide for at bygging av nye veier og veivedlikehold skal utføres uten bruk av bompenger.

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene har blitt for stort til at fylkeskommunene kan håndtere dette alene. Larvik FrP ønsker at staten skal overta mange av fylkesveien, men ser at staten må bidra med vedlikeholdsmidler frem til vi i Fremskrittspartiet får flertall for dette.

Utbygging av gang- og sykkelveier langs skoleveier må prioriteres, med nøktern standard.

asphalt-2178703_1280.jpg
SANDEFJORD FrP BĘDZIE:

Kontynuuj współpracę ze społecznością biznesową podczas tworzenia miejsc pracy

 

Zasadniczo mów tak wszystkim zakładom, które zapewniają miejsca pracy

 

Reguluje obszary biznesowe zgodnie z życzeniami i potrzebami biznesu

 

Pracować nad zapewnieniem biznesowi bezpiecznych i stabilnych warunków ramowych

 

Zabezpiecz przyszłe nowe obszary biznesowe za pomocą planu miejskiego

bottom of page