top of page

Samferdsel

Samferdsel

Larvik FrP mener at Staten skal ha ansvaret for veiutbyggingen i landet. Veiprising, rushtidsavgifter, køprising eller andre betegnelser på skatter og avgifter som har til hensikt å fordyre transport, aksepteres ikke.

 

Bompenger eller andre former for direkte brukerbetaling skal ikke innkreves for bruk av det offentlige veinettet. Larvik FrP vil ikke innføre bypakke eller bomstasjoner med bompenger i Larvik. Larvik FrP vil arbeide for at bygging av nye veier og veivedlikehold skal utføres uten bruk av bompenger.

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene har blitt for stort til at fylkeskommunene kan håndtere dette alene. Larvik FrP ønsker at staten skal overta mange av fylkesveien, men ser at staten må bidra med vedlikeholdsmidler frem til vi i Fremskrittspartiet får flertall for dette.

Utbygging av gang- og sykkelveier langs skoleveier må prioriteres, med nøktern standard.

asphalt-2178703_1280.jpg
SANDEFJORD FrP WILL:

Kurdami darbo vietas ir toliau bendradarbiaukite su verslo bendruomene

 

Paprastai pasakykite „taip“ visoms įstaigoms, kurios teikia darbo vietas

 

Reguliuoja verslo sritis pagal verslo norus ir poreikius

 

Dirbti, kad verslui sudarytų saugias ir stabilias pagrindines sąlygas

 

Užtikrinkite būsimas naujas verslo sritis savivaldybės planu

bottom of page