top of page

Vi blir Vestfold fylkeskommune igjen

Vestfold FrP vil redusere byråkratiet i offentlig sektor, og ber Stortinget legge ned fylkeskommunen som organ, og oppgaver overføres stat og kommune. Blir Vestfold FrPs forslag nedstemt i Stortinget, er dette Vestfold FrPs program for perioden.

Hvem som skal styre Vestfold fylkeskommune kan du være med å avgjøre. Din stemme er med på å bestemme hvordan din hverdag blir påvirket, og hvilke prioriteringer som skal være viktig de neste fire årene.

 

Vestfold får seks store kommuner i vårt nye fylke som fylkeskommunen skal spille på lag med. Sammen med kommunene, frivilligheten, organisasjonene, samarbeidspartnere og andre aktører, skal fylkeskommunen utvikle Vestfold til det beste for innbyggerne.

 

Selv om fylkeskommunen spiller en viktig rolle i å koordinere tjenester og fremme regional utvikling, må ikke dette komme på bekostning av kommunenes lokale beslutningsmyndighet.

 

Vestfold FrP mener hver kommune har sine egne behov, og derfor må de ha frihet til å utvikle og tilpasse sine egne strategier og planer med mindre det er lovpålagt med regionale planer fra fylkeskommunen. Vestfold FrP sitt programmet gir deg oversikt over Vestfold FrPs politikk og hvilken retning vi ønsker for fylket i fremtiden.

 

Vestfold FrP er svært opptatt av frihet for den enkelte.

Din frihet - Ditt valg!

 

Vestfold FrP håper derfor på din stemme for å sikre mest mulig innflytelse på din hverdag!

Med vennlig hilsen 

Ellen Eriksen

Fylkesordførerkandidat

ellen 1.jpg

Det er viktig å stemme ved fylkestingsvalget også!

Valgprogram Vestfold FrP 

A7403131-.jpg
bottom of page