top of page

3. jun. 2024

Kartlegg kompetanse og still krav til oss Ukrainere

Når vi bare får penger uten å jobbe, ser mange ukrainere ikke noen vits i å bidra.

Kartlegg kompetanse og still krav til oss Ukrainere

2. feb. 2024

Kjernekraft i Larvik 2035

Er Larvik en fremtidig kjernekraftskommune?

Kjernekraft i Larvik 2035

2. feb. 2024

Larvik FrP vil beholde fritt skolevalg

Kommunedirektøren foreslår å fjerne muligheten for fritt skolevalg. -Nei! Sier vi.

Larvik FrP vil beholde fritt skolevalg

20. des. 2023

Skatt til besvær

En kort faktaopplysning om hvorfor eiendomsskatten ikke ble fjernet som avtalt.

Skatt til besvær

8. sep. 2023

Eiendomsgebyrer i Larvik - Blir vi lurt

Fakturerer Larvik kommune ulovlig når de tar merverdiavgift for vann, avløp og renovasjon?

Eiendomsgebyrer i Larvik - Blir vi lurt

3. sep. 2023

Den ideelle ordførerkandidat for Larvik

I den politiske virkeligheten er det ikke alltid de mest åpenbare kandidatene som vinner. Det er de som evner å nå innbyggernes hjerter og sinn som har den sanne makten.

Den ideelle ordførerkandidat for Larvik

21. aug. 2023

Unge 18-26 år kan avgjøre hele valget i Larvik

Dette valget vil avgjøre hva vi kan og ikke kan få til i Larvik de neste fire år. Vær så snill, gå og stem!

Unge 18-26 år kan avgjøre hele valget i Larvik

19. aug. 2023

Vi skal finne en tomt til crossgruppa i Larvik

Vi skal få til en tomt hvis vi kommer i posisjon. Det lover vi!

Vi skal finne en tomt til crossgruppa i Larvik

15. aug. 2023

Larvik, du må selge sofaen din

På Luksusfellen får vi være med på reisen til mennesker som rydder opp i eget økonomisk rot.
Økonomene, tidligere anført av Hallgeir Kvadsheim skaffer nøyaktig oversikt over tingenes tilstand.

Deretter kommer drastiske tiltak for å rydde opp, fort.

Larvik, du må selge sofaen din

14. aug. 2023

Kampen mot mobbing og utenforskap

En skole hvor alle trives er en skole hvor flere lykkes. Larvik FrP tror på tilpasning og valgfrihet i stedet for enhetsskolen.
Vi vil skape en skole hvor de elevene som i dag føler utenforskap også inkluderes, enten de mangler faglige utfordringer eller sliter med tilpasning.

Kampen mot mobbing og utenforskap

12. aug. 2023

En god tilrettelagt skolehverdag

Stine Stretere er på listen til Larvik FrP fordi hun vil kjempe for at barna skal få det aller beste utgangspunktet, en god tilrettelagt skolehverdag. Det mener hun Fremskrittspartiet sin politikk vil gi dem.

En god tilrettelagt skolehverdag

1. aug. 2023

Frihet til å velge

Det er stor politisk enighet om å prioritere eldreomsorgen i Larvik kommune i tiden som kommer. Spiller det da egentlig noen rolle hvem som styrer kommunen hvis alle er enige om utfordringene?
Ja, fordi løsningene er ulike.

Frihet til å velge

30. jul. 2023

Mangel på arbeidsplasser i Larvik

I år er det 35 år siden de fem kommunene Larvik, Tjølling, Brunlanes, Hedrum og Stavern ble slått sammen. En av de viktigste grunnene for kommunesammenslåingen i 1988 var å få en bedre arealpolitikk i Larvik.

Mangel på arbeidsplasser i Larvik

25. jul. 2023

Politikere snakker om Oslofjorden

Jeg ser i ØP at SV lokalt også er opptatt av Oslofjorden sin tilstand og kostnader til fjerning av nitrogen ved våre renseanlegg. Da er det underlig at SV sammen med alle andre bortsett fra Rødt stemte mot FrP sitt forslag i forbindelse med behandling av Kommuneproposisjonen i stortinget, nå 13. juni.

Politikere snakker om Oslofjorden

23. jul. 2023

NEI til eiendomsskatt

Når budsjettbehandlingen for 2024 kommer i gang skal vi forvalte din stemme slik vi har lovet og du har bedt oss om. Boligen din er et hjem, ikke et skatteobjekt! Eiendomsskatten i Larvik kommune skal fjernes.

NEI til eiendomsskatt

6. jul. 2023

Vi har løsninger og motet som skal til

-Gi oss ansvar dette valget!

Vi har løsninger og motet som skal til

4. jul. 2023

En skole for alle

Lærerne i Larvik har ropt varsko om store utfordringer i skolen. Uro og utagering i klasserommet bekymrer og er et problem for trivsel og læring.

En skole for alle

4. jul. 2023

Ipad i Larviksskolen

Høsten 2016 startet Larvik kommune en digital revolusjon. Alle skoler skulle ta i bruk Ipad og lærere skulle utdannes til d-pedagoger.

Ipad i Larviksskolen

28. jun. 2023

Ord på vei inn i valgkampen 2023

Vi går inn i en valgkamp hvor nye personer skal inn og representere Larvik FrP i kommunestyret og føre vår kommune i en ny og positiv retning med mer frihet for innbyggerne våre.

Ord på vei inn i valgkampen 2023

1. jun. 2023

Vi skal avskaffe eiendomsskatten i Larvik

Dersom det var forbudt for politikere å kreve inn eiendomsskatt, hva ville de gjøre da? Legge ned kommunen?

Vi skal avskaffe eiendomsskatten i Larvik
bottom of page