top of page

Larvik FrP vil beholde fritt skolevalg

Børge A Krogstad

2. feb. 2024

Kommunedirektøren foreslår å fjerne muligheten for fritt skolevalg. -Nei! Sier vi.

På møtet i Hovedutvalget for Oppvekst og kvalifisering (HOK) 31.01.24 ble det stemt over Kommunedirektørens (KD) forslag om å fjerne muligheten for fritt skolevalg i Larvik.


I samme sak lå det et forslag om å endre skolekretser som skulle legges frem denne høsten og gjelde fra 01.01.25.


Hvordan disse nye skolekretsene skulle se ut kom ikke frem i saksdokumentene, antagelig fordi arbeidet med dette ikke er ferdig enda.


Det er litt i overkant av 600 barn i kommunen vår som ikke går på det som ansees som den naturlige nærskole.


Årsaken til at enkelte velger seg vekk fra deres naturlige nærskole kan være mange og sammensatte. Det er uansett en frihet som vi i Larvik FrP vil verne om.


Det skal være opp til hver enkelt familie å velge hva som passer dem best og velge det alternativet som passer for deres liv.


Larvik FrP sine to representanter Tor Kåre Hansen Odberg og Børge A Krogstad stemte derfor imot forslaget til KD sammen med Høyre og KrF. Forslaget til KD falt dermed med seks mot fem stemmer.


Endelig utfall ble at fritt skolevalg opprettholdes også for skoleåret 2024/25 og at dette skulle sees på i etterkant av at de nye skolekretsene var klare.


bottom of page