top of page

Organisasjonen

Lokallagsstyret har ansvaret for aktiviteten i lokallaget, men også at Larvik FrP stiller med representasjon til partiets aktiviteter som fylkesårsmøtet, nasjonale og fylkessamlinger, kurs og møter.

 

Larvik FrP gjennomfører årsmøte i januar årlig, og her er det viktig at våre medlemmer stiller. Her fremlegges aktiviteten, budsjett og planer for året som kommer. Her velges også lokallagets styre.

Vi deltar også med en sterk delegasjon til fylkesårsmøtet som avholdes i februar, det er årsmøtet i Larvik FrP som velger delegater.

Lokallagsstyret har også ansvaret for nominasjonsmøtet som skal velge den endelige listen til kommunevalget. Årsmøtet har vedtatt en nominasjonskomite til å fremlegge et forslag til liste.

Lokallagets styre samarbeider også med kommunestyregruppa om aktivitetene i Larvik FrP.

Ønsker du mer informasjon om oss eller ønsker du å bli med på laget?

Ta kontakt, vi gleder oss til å høre fra deg :)

bottom of page