top of page

Eiendomsgebyrer i Larvik - Blir vi lurt

Rolf Kristian Gjerstad | 6. kandidat Larvik FrP

8. sep. 2023

Fakturerer Larvik kommune ulovlig når de tar merverdiavgift for vann, avløp og renovasjon?

I dag 8. september forfaller betaling av kommunale eiendomsgebyrer, denne gang også inkludert eiendomsskatten som politikerne i Larvik har vedtatt.

 

De rødgrønne partiene planlegger å firedoble eiendomsskatten de kommende årene, så du skal få nok å betale på i fremtiden også hvis ikke vi får snudd sammensetningen i kommunestyret ved dette valget.

 

Larvik FrP planlegger å fjerne eiendomsskatten.

 

Vi som bor og stemmer i Larvik, avgjør fremtiden for eiendomsskatten på mandag 11. september, et historisk valg i så måte.

 

Overskriften min gjelder de øvrige kommunale eiendoms-gebyrene. Disse faktureres oss etter prinsippet om selvkost.

 

Kommunens utgifter til vann, avløp og renovasjon (VAR) viderefaktureres til brukerne i sin helhet slik at kommunen over tid ikke har utgifter på disse tjenestene.

 

Til tross for at mye av disse utgiftene i utgangspunktet er mva-frie (renter, avdrag og lønn) legger kommunen på merverdiavgift på hele eiendoms-gebyret.

 

Det betyr at vi som får regningen ikke bare betaler kommunens utgifter, men også betaler 25% ekstra til staten.

 

Larvik FrP mener dette er feil og i strid med prinsippet om selvkost.

 

Som et minimum mener vi at utgifter som i utgangspunktet ikke er mva-belagt, heller ikke skal faktureres brukerne med merverdiavgift.

 

Undertegnede har undersøkt saken med et av de store revisjons- og advokatfirmaene i Oslo og de støtter vårt syn på at Larvik kommune feil-fakturerer innbyggerne sine.

 

Dette koster oss som bor og betaler disse avgiftene i Larvik ti-talls millioner i unødvendig avgift hvert år.

 

Dette vil Larvik FrP ha slutt på!

 

Støtt oss på mandag og hjelp oss i kampen mot offentlig overfakturering.


Her finner du vårt valgprogram.

bottom of page