top of page

NEI til eiendomsskatt

Per Manvik

23. jul. 2023

Når budsjettbehandlingen for 2024 kommer i gang skal vi forvalte din stemme slik vi har lovet og du har bedt oss om. Boligen din er et hjem, ikke et skatteobjekt! Eiendomsskatten i Larvik kommune skal fjernes.

Fjernes før den setter seg

Eiendomsskatten er en usosial og blind skatt for å leve og bo i Larvik kommune, det er en skatt Larvik FrP vil fjerne umiddelbart.


Larvik FrP mener vi kan effektivisere og rasjonalisere driften av Larvik kommune og bli en veldrevet kommune med de beste tjenestene til innbyggerne våre.


Vi skal verne om ditt hjem og din økonomi slik at du får mer frihet i hverdagen, eiendomsskatten skal bort!


Det blir fort en betydelig utgift

Eiendomsskatten du må betale i år oppleves kanskje ikke så belastende på privatøkonomien, men det bygger fort på seg.


I tillegg til økende renteutgifter, matpriser, drivstoffpriser og kommunale avgifter blir det en betydelig økonomisk byrde for alle sammen.


Om fire år skal du faktisk betale inn fire ganger så mye eiendomsskatt.

Med dagens politiske vedtak skal en bolig med en markedsverdi på 4 millioner totalt betale 20.500,- i eiendomsskatt innen utgangen av 2026.


Fra 2026 blir årlig eiendomsskatt 8.200,- i tillegg til andre kommunale avgifter.


Bor du i en bolig med 6 millioner i markedsverdi vil du de neste fire år skattelegges med 34.500,- i samme periode og ha 13.800,- i årlig eiendomsskatt fra 2026. (Kilde: Larvik kommunes nettside)


Dette har Arbeiderpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Rødt og MDG sørget for ved å innføre eiendomsskatt i 2023!


Alt du har gjort er å velge å leve livet ditt i Larvik kommune.

Høstens valg er et verdivalg

Vil du ha fjernet denne usosiale skatten fra budsjettet for 2024, gi din stemme til Larvik FrP 11. september. Vi skal forvalte din tillit slik du ber oss om og fjerne eiendomsskatten en gang for alle.

 

Godt valg!


Her finner du vårt valgprogram

bottom of page