top of page

Skatt til besvær

Per Manvik

20. des. 2023

En kort faktaopplysning om hvorfor eiendomsskatten ikke ble fjernet som avtalt.

Da Larvik FrP, KrF og Høyre startet forhandlinger på Halle rett etter valget ville Høyre vente til 1. januar 2025 med å fjerne eiendomsskatten. Vi i Larvik FrP ville fjerne den allerede fra 1.januar 2024.


Det ble derfor laget et kompromissforslag mellom de tre partiene som skulle føre til at eiendomssskatten skulle fjernes med virkning fra 1. april 2024.


Krf sjekket om dette lot seg gjøre og svaret de fikk fra god kilder var at ja, det lot deg gjøre.

Så viste det seg at departementet var av en annen oppfatning.


En time før møtestart i kommunestyret onsdag 13. desember 2023 kunngjøres et brev fra departementet. Det ble anbefalt å ikke fjerne skatten på den forslåtte måten. Det ønsket de andre partiene i posisjonen å lytte til.


La meg understreke:

Det har aldri vært noe tvil om at Larvik FrP sitt forslag om å fjerne eiendomsskatten fra 1.januar 2024 er lovlig.

Vi foreslo derfor i behandingen at skatten avvikles fra 1.januar 2024, men ble dessverre nedstemt.


Det er sånn at eiendomsskatten må vedtas for hvert år under behandling av strategidokumentet dersom den skal videreføres.


Derfor må vi slite med den usosiale eiendomsskatten i 2024 - riktig nok med bare en promille, men uansett svært beklagelig.


Dette er en kort forklaring på hvorfor Larvik Frp ikke klarte å innfri det vi lovte i valgkampen når det gjelder fjerning av eiendomsskatten.


Det beklager vi på det sterkeste og forstår at noen kan føle at de er holdt for narr. -Og sånn skal det ikke være!

bottom of page