top of page

Vi har løsninger og motet som skal til

Gina M Johnsen

6. jul. 2023

-Gi oss ansvar dette valget!

Høstens valg handler om vilje og mot til å prioritere. Det handler om å gi innbyggerne tjenester med høy kvalitet uten eiendomsskatt.


Fremskrittspartiet skal avskaffe eiendomsskatten. Det vil kreve politisk mot og en tydelig retning for Larvik. Vi har det motet og vil vise retningen!


Kommunens har de siste årene vært uten tydelig politisk styring og stadig flere innbyggere opplever frustrasjon i møte med ulike etater som skole, helsevesen eller plan og byggesak.


Fremskrittspartiet vil alltid sørge for at primæroppgaver som barnehage, skole og omsorgstjenester har førsteprioritet.

Trygg oppvekst, et godt liv som voksen og en verdig alderdom er dessverre ikke lenger en selvfølge.


Fremskrittspartiet tar ombudsrollen på alvor og i Frp-kommunen skal det være kort vei fra innbyggerne til de som bestemmer.


Som folkevalgte skal vi være ombud og sørge for at innbyggernes interesser og behov ivaretas.


Mobbing og utenforskap er en stor trussel i dagens samfunn. Dette er en av de viktigste kampene vi vil kjempe.


Ingen skal behøve å oppleve mobbing eller utenforskap. Ingen skal få livet ødelagt av trakassering.


Larvik skal være en god kommune å bo i for alle.

Frp vil inkludere og se potensialet hos de som av en eller annen grunn står på utsiden av samfunnet. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt.


Fremskrittspartiet tror på enkeltmennesket og verdien av å bidra i samfunnet.


Pårørende får stadig større ansvar i omsorgssektoren. Frp vil ha økt bruk av omsorgslønn og mer valgfrihet for pasient og brukere.


Vi ser behov for omsorgsboliger med bemanning og flere sykehjemsplasser. Fremskrittspartiet vil ha større fleksibilitet og individuelt tilrettelagte tjenester.


Vi har en lang vei å gå før samfunnet er godt nok tilrettelagt for personer med demens. Det lover vi å gjøre noe med.

Larvik har fantastisk natur. Fremskrittspartiet vil at Larvik selv skal bestemme i egen kommune. Vi vil ikke å overstyres av Statsforvalteren eller overordnede myndigheter.


Frp vil la lokaldemokratiet avgjøre hva som er best i den enkelte kommune. 


En tydelig JA-holdning med fokus på muligheter istedenfor begrensninger skal prege saksbehandlingen på Plan -og byggesaksavdelingen. 


Valget i høst er viktig for Larvik!


 Bruk stemmeretten og gi oss ansvar!


Her finner du valgprogrammet vårt.


-Godt valg!


bottom of page