top of page

Politikere snakker om Oslofjorden

Knut Anvik | Leder Larvik FrP

25. jul. 2023

Jeg ser i ØP at SV lokalt også er opptatt av Oslofjorden sin tilstand og kostnader til fjerning av nitrogen ved våre renseanlegg. Da er det underlig at SV sammen med alle andre bortsett fra Rødt stemte mot FrP sitt forslag i forbindelse med behandling av Kommuneproposisjonen i stortinget, nå 13. juni.

FrP sitt forslag lød slik: Stortinget ber regjeringen legge frem en modell for en støtteordning for investeringer i nitrogenrensing av avløpsvann i områder som blir pålagt nye rensekrav.


Dette ble fremmet, etter å ha blitt vedtatt på partiets landsmøte i mai, et forslag som ble fremmet av Vestfold og Telemark FrP sin delegasjon.

 

Regjeringen vil kun sette av 12,5 millioner kroner til å utrede nitrogenrensing.

 

Det er kritikkverdig av det store flertall i stortinget å stemme imot at det må være et spleiselag mellom stat og kommunen.


Det er anslått at nitrogenrensing vil koste Larvik nærmere 900 millioner kroner.

Dette er utrolig mye penger og det er forståelig at mange kan bekymre seg for en økt økonomisk belastning på familiene i kommunen.

 

I en tid hvor rentene stiger og andre levekostnader øker, kan det virke som en overveldende byrde å pålegge lokalbefolkningen ytterligere kostnader.

 

Vi registrerer at regjeringen bruker utrolig mye penger på det som passer dem, -ikke minst når det gjelder ¨Det grønne skifte¨. Etter vår menig blir dette for mye symbol-politikk. Staten har økonomiske ressurser og større handlingsrom enn kommuner og dermed har de også en unik mulighet til å bidra til et spleiselag.

 

Ved en fordeling av kostnadene på en fornuftig og bærekraftig måte kan vi unngå en urimelig belastning på familier som allerede strever med økonomien.

 

Mange har såpass god økonomi at de vil klare anslagsvis 5-7.000 kr i økte avgifter pr. år for nitrogenrensing. Dette skriver SV i ØP 19.07.2023.


La oss si nei takk til SVs og de rødgrønnes politikk som vil gjøre folk enda fattigere. Vi trenger politikere som ser folk og tar hensyn til den virkelighet folk lever i!

Larvik FrP vil fortsatt arbeide for å få staten på banen med finansiering, -dette for at belastningen på innbyggere i Larvik blir til å leve med.

 

Ordet bærekraft blir brukt i mange sammenhenger, her må dette passe. Avgiftene må være bærekraftig for folk flest.


Prissjokk for husholdningene

For at vi skal få tilbake fisken, -ikke minst torsken, og øvrig liv i Oslofjorden, så kommer det nye statelige rensekrav.

 

Prislappen er anslått for de rundt 50 kommunene langs Oslofjorden vil bli på flere titalls milliarder kroner.

 

Usikker på hvor mange kommuner dette dreier seg om. Oslofjorden har ett enormt stort nedslagsfelt, -fra, Hardangervidda, Dovrefjell, og Røros traktene.

 

Vi har fått dyrere rente. Vi har en regjering som sitter og ser på at matvarer, strøm og bensin har blitt ufattelig mye dyrere, som gir kostnader for vanlige folk umulig å håndtere. På toppen av det hele innførte sosialistene i Larvik eiendomsskatt i Larvik. Dette som er den mest tilfeldige, og urettferdige måte å beskatte folk på!

 

Det er på tide at politikere summerer alle kostnadene som har økt siden regjeringsskifte og se hvor mye mer i ekstra i lønn og pensjon den enkelte måtte ha hatt, etter først å ha betalt skatt for å håndtere de ekstra kostnadene.


Det skulle jo være vanlig folks tur

Larvik FrP vil fortsatt arbeide for å finne løsninger og kostnadsnivå som er til å leve med for Larviks innbyggere.

 

Larvik trenger en politikk som fremmer økonomisk vekst, skaper arbeidsplasser og tar vare på miljøet på en bærekraftig måte.

 

Godt valg!

 

Her finner du valgprogrammet vårt

bottom of page