top of page

En god tilrettelagt skolehverdag

Stine Stretere | 7. kandidat

12. aug. 2023

Stine Stretere er på listen til Larvik FrP fordi hun vil kjempe for at barna skal få det aller beste utgangspunktet, en god tilrettelagt skolehverdag. Det mener hun Fremskrittspartiet sin politikk vil gi dem.

Det er stadig flere barn som trenger tilpasning i skolehverdagen sin og som ikke får det de har krav på.


Noen barn har faglige eller adferdsmessige utfordringer,

mens andre barn er for flinke til det trinnet de går på.


Vi må se alle som de er og legge til rette for at skoletiden bygger dem sterke og robuste. Dette er kommunen sitt ansvar og det er politikerne som setter rammer for hva som skal gjøres.


Jeg vil kjempe for at mobbing og utenforskap blir tatt tak i umiddelbart og at skolen er et godt psykososialt miljø for våre barn.


Og selve skolen, den trenger vedlikehold slik at det er god og sunn arbeidsplass for både voksne og barna våre.


Vi har ikke råd til å la være!

Er du enig med meg om at vår aller viktigste oppgave er å hjelpe våre barn opp og frem? Da vil jeg gjerne ha din stemme ved kommunevalget 11. september.


Godt valg!

bottom of page