top of page

Den ideelle ordførerkandidat for Larvik

Knut Anvik | Leder Larvik FrP

3. sep. 2023

I den politiske virkeligheten er det ikke alltid de mest åpenbare kandidatene som vinner. Det er de som evner å nå innbyggernes hjerter og sinn som har den sanne makten.

I Larvik FrP er vi sikre på at vi var utrolig heldige som fikk JA! fra Gina Merethe Johnsen til å stille til vår ordførerkandidat.


Som alle vel har registrert, så er det ikke enkelt å finne velkvalifiserte mennesker til å stille til kommunevalg.


Jeg er ikke i tvil om at Gina ville bli en meget god ordfører, hun har tilstrekkelig politisk erfaring fra tidligere virke i Larviks-politikken noe som alle bør ha fått med seg, ikke er noe søndagsskole!


Noe av Gina sine fordeler er hennes dype forståelse for hvordan en kommune fungerer og hvordan politiske beslutninger påvirker samfunnet.

Hun har en tyngde som reflekterer en grundig kunnskap om lokale saker og en klar visjon om hvordan man kan håndtere disse.


Gina er engasjert, uredd og innehar nok trygghet på sin egen person til å ta tak i vanskelige spørsmål eller utfordre konvensjonell tenkning når det kreves.


Gina er trygg på seg selv og våger å stå opp for det hun tror på. Hun er ingen ¨værhane¨ -som kan lande på hva det kan være.


Larvik kommune trenger folk som evner å prioritere det viktigste og slutte med å bruke penger på gode unødvendige tiltak.


Larvik kommune trenger en ordfører som evner å lede kommunen gjennom helt nødvendig omstilling, noe som vil bli krevende. Og ikke minst, trenger vi solide og trygge ledere.


Jeg er av den oppfatning, -og tror at de som har fulgt med i de politiske debattene i Larvik, -så føler jeg at Gina har oppnådd å få støtte fra en bred gruppe av våre innbyggere.


Jeg er også av den formening at Gina Merethe Johnsen i et ¨Direkte valg av ordfører¨ ville kommet på topp!

Jeg ønsker alle et godt valg, -og ikke minst, -de som ønsker en forandring, nå benytter stemmerett til årets kommune og fylkestingsvalg!


Knut Anvik, Leder Larvik FrP, og 3. kandidat til Vestfold fylkesting

bottom of page