top of page

Ipad i Larviksskolen

Gina M Johnsen

4. jul. 2023

Høsten 2016 startet Larvik kommune en digital revolusjon. Alle skoler skulle ta i bruk Ipad og lærere skulle utdannes til d-pedagoger.

Prosjektet ble hyllet som fremtidsrettet og det var mange som lot seg imponere. I valgkampen 2017 viste ordfører Rune Høiset frem den digitale satsingen til Jonas Gahr Støre, som uttalte at han i likhet med mange andre var veldig imponert.


Jan Erik Norder var stolt over at Larvik kommune i nasjonal sammenheng var kommet langt med å innføre digitale verktøy i Larvik-skolene og at andre kommuner la merke til den jobben som ble gjort i Larvik.


Larvik bruker store summer på innkjøp av digitale hjelpemidler.  Hva har vi oppnådd? Det er ikke vanskelig å dele ut Ipader til alle barne- og ungdomsskole elevene i Larvik, men det var heller ikke målet. 


Hvordan har bruken av Ipad påvirket elevenes hverdag?

Opplever de økt læring? Er foreldresamarbeidet enklere? Opplever lærerne at de mestrer det nye hjelpemidlet de skal bruke, og hva gjør vi med de som ikke mestrer det?


Svaret fikk vi når tillitsvalgte for lærerne uttalte i Østlandsposten at de er opprørte fordi mange skoler ikke har de lærebøkene man trenger.

Pengene går i hovedsak til nettbrett og digitale ressurser. “ Utviklingen har gått på bekostning av de tradisjonelle læremidlene, som for eksempel den gode gamle læreboka,”  sier hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Larvik, Bjørge Riksfjord.


I februar 2023 ble det besluttet å kjøpe inn PC`er til alle ungdomsskoleelever i Larvik fordi Ipad ikke var egnet som arbeidsverktøy. Kommunen kjøper nå inn 1700 Chromebooks. 


Virksomhetsleder for skolene i Larvik, Kjell Jensen har uttalt at det er nødvendig med et mangfold av læremidler. “ En utfordring er at PC er et nødvendig verktøy inn i fremtiden, men det er ikke slik at digitale læremidler kan erstatte andre læremidler. Det er heller ikke slik at det samlet sett blir en billigere løsning. Det blir heller noe dyrere.”


Jeg regner med at Jensen har fått med seg at dagens økonomiske rammer ikke strekker til.  Skolen skal være en læringsarena, basert på kunnskap.


Hvis det viser seg at iPad ikke er løsningen, så må vi erkjenne det. Kanskje har det kostet mer enn det var verdt?

 Det er ingen skam å snu!


bottom of page