top of page

Ord på vei inn i valgkampen 2023

Knut Anvik

28. jun. 2023

Vi går inn i en valgkamp hvor nye personer skal inn og representere Larvik FrP i kommunestyret og føre vår kommune i en ny og positiv retning med mer frihet for innbyggerne våre.

De siste lokale målinger viser at det er god grunn til å håpe på et godt valgresultat for Larvik FrP.

Larviksfolk inn i fylkesstyret

Men først, vi har Larviksfolk på Fremskrittspartiets valgliste for fylkestinget Nye Vestfold.

Nominasjonen for kommende fylkesting ble gjennomført 10. desember 2022.


Knut Anvik er nominert på 3.plass og vår meget dyktige FpU representant Sebastian Saltrø Ytrevik på 7. plass.


Husk å støtte opp om oss sambygdinger også på fylkestingsvalget, vår politikk trengs i høyeste grad også på fylkesnivå.


Alt du trenger å gjøre er først og fremst å velge vår liste ved fylkestingsvalget.


Larvik FrP skal forvalte innbyggernes tillitt

Hovedoppgaven i forkant av valget for styret, har vært å bekle våre lister med personer som har engasjement og interesse for politisk arbeid.


Vi har søkt etter personer som ønsker å gjøre en innsats

for partiet vårt og innbyggerne i Larvik basert på våre prinsipper og vårt valgprogram.


Valgkomiteen og nominasjonsmøtet har funnet frem solide representanter som vil forvalte tillitt fra innbyggerne i kommunen vår på en god måte.


Det er en flott sammensatt gruppe av begge kjønn, unge og eldre med ulik bakgrunn og erfaring som i sum representerer oss alle på en god måte.


En rotete valgperiode med dårlig ledelse

Vi har bak oss en utrolig rotete valgperiode i Larvik Kommune og dårlig lederskap som har påført innbyggerne ekstra kostnader, økte avgifter og lite forutsigbarhet.


Med dette bakteppet har vi muligheter til å gjøre et meget godt valg denne høsten. Det går på gjennomføringsevne. Da stiller et stort Larvik FrP knallsterkt!


Ved dette valget tror jeg velgerne i Larvik vil se på hva partiene har gjort, gjør og hva det har kostet oss, ikke blendes av hva de sier.

Det må ryddes

Det må derfor ryddes opp i kommunen. Larvik har store utfordringer i årene som kommer. Det vil være stort behov for vår politikk og våre løsninger, ikke minst for å skape nødvendig vekst.


Dette vil kreve mye av de som velges til kommunestyret og skal bekle FrP sine plasser.


Larvik FrP er tidlig i gang med valgkampen

Allerede nå kan Larviks befolkning treffe vår ordførerkandidat Gina Merethe Johnsen på veiene.


Hun markerer vårt tydelige standpunkt mot eiendomsskatten via reklame vi har på en av bussene som

kjører Larviks-ruter. Der vil du finne henne helt frem til valget i september.


I tillegg har hun laget video om de viktigste sakene våre. Det legges stadig ut nye videosnutter på nett.


Vi digitaliserer for å nå flere

Vi har foruten vår Facebook-konto også fått egen nettside larvikfrp.no.


Den nye hjemmesiden er viktig fordi de fleste søker etter svar på nett. Da må vi være der, da må vi være søkbare. Det er vi nå.


Valgprogrammet vårt har også blitt digitalisert og er å finne på nettsiden vår. Hvem som helst kan nå finne ut det de trenger å vite om hva Larvik FrP er og hva vi står for.


Dessuten vil våre fremtidige innlegg komme frem som forslag til løsning på relevante problemstillinger noen søker etter. Det jobbes iherdig på alle kanter for å tilby en så informativ løsning som mulig og bekjentgjøre den til alle.


Kjenn til Larvik FrP sin politikk før du stemmer

Vi vil at alle med stemmerett i Larvik skal vite hva partiet vårt står for før de stemmer, uansett når de

gjør det.


Dette valget er veldig viktig for oss og for alle som bor i Larvik kommune. Derfor jobber vi for en endret kurs hvor optimismen gjenoppstår, en JA-kommune hvor det er du som innbygger er i sentrum og for valgfrihet som er så viktig for oss alle.


Dette valget er veldig viktig for oss og for alle som bor i Larvik kommune.

Styret i Larvik FrP håper på din støtte for å få realisert våre drømmer!


Knut Anvik

Leder Larvik FrP


Benytt din stemmerett, vi ønsker deg Godt valg!


Her finner du valgprogrammet vårt

bottom of page