top of page

Vi skal avskaffe eiendomsskatten i Larvik

Larvik FrP

1. jun. 2023

Dersom det var forbudt for politikere å kreve inn eiendomsskatt, hva ville de gjøre da? Legge ned kommunen?

Spørsmålet kommer fra vår 1.kandidat ved valget 2023, Per Manvik. Vi i Larvik FrP vet det finnes løsninger som drifter kommunen på en smartere og mer effektiv måte slik at budsjettet kommer i balanse. Boligen din er et hjem, ikke et skatteobjekt. Det må politikerne i Larvik respektere!


Totalt blind og usosial skatt

Alle har den siste tiden opplevd økte strøm-, mat- og drivstoffpriser samtidig som renten bare øker og øker. Summen av dette er dessverre at folk har måtte ty til sparepengene sine for å få økonomien og dermed hverdagen til å gå rundt. På toppen av dette kommer den usosiale eiendomsskatten som dessverre mange politikere fra andre partier sverger til.


Larvik FrP mener at nok er nok. Det begynner med en promille av markedsverdi nå og ender med fire promille i 2026. Da har eiendomsskatten satt seg og det blir vanskelig å komme utenom.


-Vi må fjerne eiendomsskatten før den setter seg.

Eiendomsskatten er en usosial skatt som rammer skjevt og ikke tar hensyn til husholdningens inntekt, gjeld eller betalingsevne. Ei heller får du fradrag for nødvendig vedlikehold. Eiendomsskatten er dårlig egnet til å utjevne forskjeller og rammer vanlige folk og familier, særlig da de med lav inntekt.


Folk investerer som oftest i bolig og hytter av hensyn til egen families velferd. Derfor burde ikke bolig ses på som et skatteobjekt, men som et hjem. Larvik FrP er opptatt av at mennesker med helt vanlig inntekt, skal kunne eie egen bolig.


Hele åtte av ti nordmenn bor i hjem som de selv eier, dette er verdifullt for både individet og fellesskapet. Det skaper trygghet og uavhengighet for enkeltmennesket, og verdien av dette er stor for samfunnet.


Det er snakk om en prosent effektivisering av Larvik kommune

I første runde er det snakk om at Larvik kommune må effektivisere driften med rundt en prosent. -EN prosent! I det private næringsliv ville det ikke vært noe problem. Det tror vi heller ikke det vil bli for Larvik kommune.


Med andre ord; politikerne som har sitttet "ved roret" siste fire år har ikke klart å drifte kommuneøkonomien vår i en positiv retning. Gjelden og regningen til innbyggerne har økt. I skrivende stund har innbyggerne i Larvik kommune 5.000 millioner i gjeld, som skal betales. Sånn kan det ikke forsette.


Ikke nok å stemme borgelig

Eiendomsskatten forsvinner ikke av seg selv. Det er nemlig ikke nok å bare stemme borgelig ved dette valget. Du må stemme på Larvik Frp. Samtidig må vi bli det største partiet etter valget. Dette fordi Larvik FrP er eneste virkelige garantist for borgelig flertall og fjerning av eiendomsskatten.


For, etter forrige valg i 2019 fant Høyre plutselig sammen med AP og SP, selv om det kunne vært et borgelig flertall. Den sjansen kan vi ikke ta en gang til.


Kommer Larvik FrP i posisjon som det største partiet etter valget 2023 skal eiendomsskatten i Larvik avvikles en gang for alle.

Bruk stemmeretten din og gi oss flertall. Vi lover at dette er vår første sak for behandlingen av budsjettet for 2024. Du har nok å betale på, stem på oss!


Her finner du valgprogrammet vårt.


bottom of page