top of page

Har du ønske om og mulighet til å bidra økonomisk til Larvik FrP?

Det koster å drive politisk arbeid og ikke minst å være synlig i valgkampen. Det er mye som skal på plass for at flest mulig skal få et innblikk i vår kamp for mer valgfrihet til enkeltmennesker i Larvik kommune.

 

Vi ønsker ikke med dette til å klage over det økonomiske grunnlaget for å utøve politisk arbeid, -men vi ser jo hvilket økonomisk sugerør, bånd og koblinger Arbeiderpartiet og venstresiden har til LO. Det gir ikke like muligheter til å spre politiske ideer og løsninger, noe vi ser resultatet av i Larvik nå.

 

Vårt mål for valget 2023 er å komme i posisjon for å få innflytelse på Larvik kommune sin

utvikling.

 

Larvik FrP vil:

  • Fjerne den vedtatte eiendomsskatten

  • Sørge for verdighet i omsorg til både unge og eldre

  • Skape en trygg kommune for barn og unge å vokse opp i

  • Få en skole som ser eleven

  • En evig kamp for frihet til å leve slik vi selv ønsker

  • Ha vekst, utvikling og grunnlag for trivsel i hele kommunen

  • Heie på de som skaper noe og bidra til at Larvik blir en JA-kommune

  • Redusere byråkratiet

 

Alle bidrag fra enkeltpersoner eller det lokale næringsliv vil være god og uvurderlig hjelp for å gjøre Larvik til et bedre sted å leve sine liv eller drive næring i.

 

I valgkampår kan du gi opptil 10.000,- direkte til partiet uten innsyn, er beløpet over må vi fortelle hvem som har donert til oss med navn og beløp.

 

I mellomvalgår offentliggjøres alle bidrag over kr. 35 000,-.

Beløpets størrelse bestemmer Dere selv.

 

Dere kan støtte oss ved å betale til konto: 1503.22.10837 eller Vipps til 17601

 

Vi er takknemlig for alle bidrag og lover å forvalte ditt bidrag med omhu.

 

På vegne av styret i Larvik FrP

money-gc98b4d68e_1920.jpg
bottom of page