top of page

Anders Lauritz Haugene

12. kandidat

Mine hjertesaker er:

  • Opprettholde nærskolene

  • Bidra til attraktive og varierte boligarealer

  • Nei til nye bomstasjoner i Larvik


Jeg tror at Larvik kommune blir mer attraktiv for alle dersom vi legger til rette for utvikling i hele kommunen. FrP er det eneste partiet som er i mot byvekstavtalen og de økte kostnadene som en bomring gir en allerede presset privatøkonomi med eiendomsskatt, økning av  kommunalegebyrer og generel prisvekst. 


Jeg ønsker å være en ærlig og tilgjengelig ombudsperson for hele kommunen vår.


Er du enig med meg og tror jeg kan gjøre en god jobb? Da vil jeg gjerne ha din stemme ved valget 11 september 2023.

Anders Lauritz Haugene

bottom of page