top of page

Anne May Manvik

21. kandidat

Mine hjertesaker er:

  • Avskaffe eiendomsskatten

  • Styrke tidlig innsats i barnehager og skoler mot mobbing og utenforskap

  • Redusere etterslep på vedlikehold av kommunale veier


Er du enig med meg og tror jeg kan gjøre en god jobb? Da viljeg gjerne ha din stemme ved valget 11. september 2023.

Anne May Manvik

bottom of page