top of page

Arne Fredrik Steimler

8. kandidat

Mine hjertesaker er:

  • Avsakaffe eiendomsskatten

  • Opprette et nytt botilbud mellom hjem og institusjon, bemannet omsorgsbolig

  • Nei til nye bomstasjoner i Larvik


Jeg ønsker å arbeide for hver enkelt av oss, for retten til selvbestemmelse og en verdig pensjonstilværelse.

Som borger av Norge har man opparbeidet seg retten til verdighet gjennom hele livet, verdigheten skal ikke forsvinne når man går av som yrkesaktiv.


Larvik FrP er det eneste partiet som dekker samtlige av mine fanesaker, samt favner bredt om andre viktige tema, og derfor er det ikke noe annet valg enn Larvik FrP for meg.


Er du enig med meg og tror jeg kan gjøre en god jobb? Da vil jeg gjerne ha din stemme ved valget 11. september 2023.

Arne Fredrik Steimler

bottom of page