top of page

Børge Alexander Krogstad

15. kandidat

Mine hjertesaker er:

  • Avskaffe eiendomsskatten

  • Økt satsing på næringsetablering og arbeidsplasser

  • Styrke tidlig innsats i barnehager og skoler mot mobbing og utenforskap


Larvik har arbeidsutvandring. Tusenvis drar hver dag ut av kommunen for å gå på jobb. Den trenden må vi snu.

Jeg vil ha nyetableringer hit til vår kommune, da skaper vi velstand og muligheter for fremtidens Larvik.


Omsorg hele livet er en kjernesak for meg. Derfor må vi bygge trygge, nysgjerrige og livsglade barn og unge. Barneårene er grunnlaget for alt og preger deg resten av livet. Det skal være null-toleranse for mobbing og utenforskap i vår kommune!


Jeg stiller på Larvik FrP sin liste fordi jeg verner om valgfriheten til å leve livet slik vi selv vil. Vi har en kommune, fylkeskommune og stat som er til for deg og meg, ikke omvendt!


Er du enig med meg og tror jeg kan gjøre en god jobb? Da vil jeg gjerne ha din stemme ved valget 11. september 2023.

Børge Alexander Krogstad

99107477

bottom of page