top of page

Bjørn Gui

23. kandidat

Mine hjertesaker er:

  • Fjerne eiendomsskatten

  • Nei til bypakke Larvik

  • Nei til nye bomstasjoner i Larvik


Jeg er opptatt av at kommunen bruker sine ressurser på sine lovpålagte primæroppgaver og utviser en økonomisk nøkternhet i all sin virksomhet.


Er av den mening at hele jernbanesaken burde nullstilles og man ser på andre alternativer for trase og stasjonsplassering enn de som foreligger i dag.

 

Er med i Fremskrittspartiet fordi dette partiet er det som politisk ligger nærmest minen personlige politiske meninger. Jeg er godt kjent i hele kommunen og har arbeidet i transportbransjen i 45 år.


Er du enig med meg og tror jeg kan gjøre en god jobb? Da vi jeg gjerne ha din stemme ved valget 11 september 2023.

Bjørn Gui

bottom of page