top of page

Egil Støpamo

16. kandidat

Mine hjertesaker er:

  • Økt satsning på næringsutvikling og arbeidsplasser

  • Øke støtten til aktiviteter rettet mot vanskeligstilte barn og unge

  • Legge til rett for valgfrihet for pasienter og brukere


Jeg er opptatt av å få bukt med offentlig sløsing, og etter mitt syn feilprioriteringer. Se på pengebruken og prioriteringer før man innfører flere skatter og avgifter.

Slanke byråkratiet, å bruke mer penger på velferdstilbudene i kommunen.


Er du enig med meg og tror jeg kan gjøre en god jobb? Da vil jeg gjerne ha din stemme ved valget 11. september 2023.

Egil Støpamo

40828290

bottom of page