top of page

Erik A Sørensen

5. kandidat

Mine hjertesaker er:

  • Legge til rette for levende nærsentra med fokus på næring og befolkningsvekst

  • Nei til nye bomstasjoner i Larvik

  • Fjerne eiendomsskatten


Jeg stiller til valg fordi FrP har en politikk som vil være til beste for alle innbyggere.


Er du enig med meg og tror jeg kan gjøre en god jobb? Gi meg din stemme ved valget 11 september 2023.

Erik A Sørensen

91546627

bottom of page