top of page

Espen Staer

14. kandidat

Mine hjertesaker er:

  • Raskere og mer lokal saksbehandling i Plan og bygg.

  • Fokus på psykisk helse

  • Nei til bypakke Larvik

  • Økt satsning på næringsetablering og flere arbeidsplasser.


Jeg vil jobbe for at Larvik blir en JA kommune for næringslivet og innbyggerne våre.


Er du enig med meg og tror jeg kan gjøre en god jobb? Da vil jeg gjerne ha din stemme ved valget 11. september 2023.


Espen Staer

99237436

bottom of page