top of page

Gina Merethe Johnsen

Ordførerkandidat

Mine hjertesaker er:

  • Eiendomsskatten er en usosial skatt som rammer hardt hos de som allerede strever økonomisk.

  • Medbestemmelse og valgfrihet i omsorgssektoren er viktig for meg. Vi må ha ulike botilbud for personer med ulike funksjonsnivå og vi må ha tilstrekkelig plasser for heldøgnsomsorg. Vi må ha større fleksibilitet i tjenestetilbudet.

  • Trygg oppvekst og et tilrettelagt skoletilbud er en hjertesak. Frp vil ha økt bruk av praktiske fag og mer fokus på et godt læringsmiljø. Utenforskap og mobbing skal bekjempes. Forebygging må starte i barnehagen.

  • Larvik må øke attraktiviteten både som bolig-kommune og som næringsutvikler. 


Jeg stiller til valg for Larvik Frp fordi jeg tror på frihet og valgmuligheter for innbyggerne. Frp setter enkeltmennesker i sentrum. Jeg vil være ordfører og ombud for deg i en kommune som er positiv og ser muligheter fremfor begrensninger.


Vi skal fjerne eiendomsskatten.


Kommunen skal være til for innbyggerne, ikke omvendt. Frp ønsker mindre byråkrati og økt fokus på kommunens kjerneoppgaver.  Vi vil alltid prioritere omsorgstjenester, barnehage, skole og næringsutvikling. En stemme til Frp er en stemme til et parti som vil at du selv skal bestemme i eget liv, fra oppvekst til alderdom.


Er du enig med meg og tror jeg kan gjøre en god jobb? Da vil jeg gjerne ha din stemme ved valget 11 september 2023.

Gina Merethe Johnsen

92496099

bottom of page