top of page

Monika Wülfken Wild

9. kandidat

Mine hjertesaker er:

  • Avskaffe eiendomsskatten.

  • Bedre tilbud til rusavhengige og psykisk syke,

  • Legge til rette for valgfrihet for pasienter og brukere.


Jeg er engasjert og interessert i hva som skjer her jeg bor og ønsker en bedre hverdag for

folk flest, med større selvbestemmelsesrett over egen eiendom og valg av skolekrets, samt

fritt behandlingsvalg.


Er du enig med meg og tror jeg kan gjøre en god jobb? Da vil jeg gjerne ha din stemme ved valget 11. september 2023.
Monika Wülfken Wild

bottom of page