top of page

Peter Lindvall

10. kandidat

Mine hjertesaker er:

  • Fjerne eiendomskatten

  • Økt satsing på næringsetablering og arbeidsplasser

  • Redusere kloakkutslipp til bekker, elver og hav


Jeg stiller til valg for Larvik FrP fordi jeg ønsker forandring og mer inviduell valgfrihet. 


Vi trenger en transparent kommune som tjener sin befolkning og som tar ansvar hvis feil blir gjort. Bort med hemmelighold. 


Jeg ønsker å arbeide for mer valgfrihet og mulighet til ansvar for eget liv og mindreindre kommunal styring. Flere muligheter til privat engasjement Flere konkurrerende tjeneste tilbydere av kommunale tjenester omsorg, barnehager og skole. Mer direkte påvirkning i saker lokalt der du bor. Fjerning av eiendomsskatt Alle i kommunen må ha like regler mht boplikt Fjerne båndlegging av arealer til jernbane. Insitament til grønn energi. Ansvarsfull håndtering av vann og kloakk. 


Er du enig med meg og tror jeg kan gjøre en god jobb? Da vil jeg gjerne ha din stemme ved valget 11 september 2023.

Peter Lindvall

p@lindvall.biz

bottom of page