top of page

Rolf Kristian Gjerstad

6. kandidat

Mine hjertesaker er:

  • Avskaffe eiendomsskatten.

  • Økt satsning på næringsetablering og arbeidsplasser.

  • Legge til rette for levende nærsentra hvor folk kan jobbe og bo i trygge omgivelser


Larvik har et underskudd på ca. 3000 arbeidsplasser i forhold til yrkesaktive som bor i kommunen. Det betyr at vi hver dag må sende 3000 mennesker til andre kommuner for at de skal skaffe seg sitt daglige brød. Dette er for dårlig! Vi trenger flere arbeidsplasser i Larvik.

 

Jeg har 35 års erfaring med å bygge opp levedyktige selskaper i Norge. Min erfaring vil være nyttig i arbeidet med å skaffe flere private arbeidsplasser i Larvik. 

 

FrP er mitt valg fordi partiet ønsker færre byråkrater og flere ansatte innen skole og omsorg.

 

Er du enig med meg og tror jeg kan gjøre en god jobb? Da håper jeg på din stemme ved valget 11. september 2023.

Rolf Kristian Gjerstad

97588190

bottom of page