top of page

Terje Jensen

11. kandidat

Mine hjertesaker er:

  • Avskaffe eiendomsskatten

  • Legge til rette for alternativ skoledrift

  • Nei til bypakke Larvik


Er du enig med meg og tror jeg kan gjøre en god jobb? Da vil jeg gjerne ha din stemme ved valget 11 september 2023.


Terje Jensen

bottom of page