top of page

Terje Vågen

18. kandidat

Mine hjertesaker er:

  • Ferdigstille tilstrekkelig med institusjonsplasser innen 2030

  • Legge til rette for valgfrihet for pasienter og brukere

  • Styrke tidlig innsats i barnehage og skole mot mobbing og utenforskap


Larvik FrP er partiet som er meg nærmest.


Er du enig med meg og tror jeg kan gjøre en god jobb? Gi din stemme til meg ved valget 11. september 2023.

Terje Vågen

47962820

bottom of page