top of page

Tor Kåre Hansen Odberg

Kommunestyret - Medlem

41603107

Politiske verv 2023-2027

Kommunestyret - Medlem

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Leder

Planutvalget - Medlem

Hovedutvalg for oppvekst og kvalifisering - Medlem

Formannskapet - Vararepresentant


Tor Kåre Hansen Odberg
bottom of page